Старший помічник начальника штабу з кадрів і стройової частини

Вимоги:

 • Вік від 25 до 55 років; Бажання служити у військовій частині та дотримуватися військової дисципліни;
 • Фізична витривалість та готовність до виконання фізичних завдань;
 • Відсутність медичних протипоказань до проходження військової служби;
 • Добре знання вогнепальної зброї та навичок стрільби буде перевагою;
 • Здатність працювати в команді та додержуватися ієрархії.

 • Забезпечення документування управлінської діяльності батальйону;

 • Розробка номенклатури справ, підготовка за дорученням начальника штабу — першого заступника командира батальйону проектів документів,

 • Забезпечення оформлення і видачі документів;

 • Своєчасна доповідь командуванню про документи, які надійшли;

 • Прийом, реєстрація, ведення обліку, забезпечення зберігання, оперативний розшук документів;

 • Організація друкарського виготовлення, копіювання і тиражування документів;

 • Здійснення контролю за підготовкою та оформленням документів, за їх своєчасним виконанням.

 • Впровадження заходів щодо скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнення та аналіз даних про хід і результати цієї роботи;

 • Забезпечення додержання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, якості обробки та використання документів для передачі в архів;

 • Вдосконалення форм і методів роботи з документами з урахуванням використання техніки і ПЕОМ;

 • Здійснення організаційно-методичного керівництва роботою з документами в підрозділах;

Обов’язки:

 • Вести облік особового складу батальйону у відповідності до вимог керівних документів;
 • Своєчасно надавати донесення до вищого штабу відповідно до Табелю термінових донесень;
 • Своєчасно складати і надавати начальнику штабу — першому заступнику командира батальйону на підпис проекти наказів по стройовій частині, добову відомість та встановлені донесення по особовому складу;
 • Не пізніше наступного дня підпису наказу по стройовій частині доводити його вимоги до командирів підрозділів батальйону, в частині що їх стосується, під особистий підпис;
 • Щоденно проводити звірку даних обліку підрозділів з даними обліку штабу батальйону і особисто звіряти записи в відповідних облікових документах;
 • Перевіряти у всіх підрозділах частини стан обліку особового складу і відповідність записів у військових квитках та посвідченнях осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу з фактичними обліковими даними. Результати перевірок заносити до журналу контролю за станом обліку особового складу регулярно робити записи про зміни облікових даних на особового складу у відповідні облікові документи, які ведуться в штабі частини;
 • Своєчасно подавати у вищі кадрові органи донесення про зміну облікових даних осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу;
 • Вивчати морально-ділові якості осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу і надавати свої пропозиції щодо їх підбору і розстановки;
 • Один раз на місяць проводити з ними заняття по вивченню керівних документів щодо обліку особового складу;
 • Своєчасно готувати документи на переміщення, присвоєння чергових військових звань, подання до нагородження, а також на звільнення військовослужбовців.
Short summary: Військова частина А7095
Dane kontaktowe (dokąd się zwracać z prośbą): Ігор, 0504438489
Opłacana praca:
Tak
Nie (wolontariat)
Poziom / Doświadczenie:
Brak doświadczenia
Junior
Middle
Senior
TOP
Tryb pracy:
Zdalnie
Na miejscu/w biurze
Forma zatrudnienia:
Pełny etat
Niepełny etat
Praca projektowa
Praca zmianowa
Data publikacji: mar 21, 2024

Komentarze (0)

Musisz zaloguj się aby wysłać nowy komentarz.