Бухгалтер (1, 2 категорії), військовослужбовець до в.ч. А4960

Территориально — Вінницька область.

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

бухгалтера групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби військової частини зобов’язаний:

 • забезпечувати дотримання у військовій частині установлених єдиних засад бухгалтерського обліку, складання і надання в установлені терміни фінансової звітності;
 • вести облік матеріальних цінностей по службам;
 • здійснювати облік матеріальних цінностей, що знаходяться у частині та прибувають (вибувають) до неї та звіряти його зі штатом (табелем до штату) військової частини;
 • здійснювати звірки з начальниками служб частини по обліку матеріальних цінностей; проводити по книгах прибуткові та витратні документи по визначеним службам (щомісяця);
 • здійснювати щорічно індексацію матеріальних цінностей відповідно до керівних документів та нараховувати знос на матеріальні цінності;
 • приймати участь у інвентаризації матеріальних цінностей (по необхідності);
 • складати та надавати довідку про про вартість матеріальних цінностей, закуплених МОУ в централізованому порядку, що перебувають на обліку (додаток Nº1) щоквартально;
 • довідка відповідності показників фактичних видатків з касовими ((щомісячно); — складати та надавати інформацію, щодо залишків матеріальних цінностей закупленихМіністерством Оборони України у централізованому порядку (додаток Nº3) щоквартально;
 • складання звітів до Департаменту фінансів форма Nº16 (шомісячно) складати меморіальні ордери по руху документообігу поточного та нерухомого майна за №№ 9,13,16,17;
 • виписувати доручення та вести їх облік на рахунку Nº331; вести оборотні відомост; щомісячно письмово доповідати НФС про стан справ з питання передачі до бухгалтерії книг з матеріального обліку по службам для їх звірки;
 • Забезпечення зберігання справ та документів за своїм напрямком діяльності протягом установленого нормативно-правовими актами терміну;
 • за вказівкою начальника фінансово-економічної служби виконувати інші роботи покладенні на фінансове господарство військової частини;
 • оборота та здачі звітності.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

 • Бухгалтер групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби військової частини відповідає за: правильність та достовірність оформлення бухгалтерських документів та проведення їх по обліку;
 • дотримання штатної дисципліни;
 • вірне складання та своєчасне подання звітності.

ПОВИНЕН ЗНАТИ:

Бухгалтер групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби повинен знати нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації; план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю, а також постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи з обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку у військових частинах, робочий план і кореспонденцію рахунків; організацію документообігу з обліку необоротних активів, матеріальних запасів та військового майна, спеціального призначення; порядок документального оформлення і відображення в бухгалтерському обліку необоротних активів, матеріальних запасів та військового майна спеціального призначення; правила експлуатації обчислювальної техніки, правила внутрішнього трудового розпорядку.

Dane kontaktowe (dokąd się zwracać z prośbą): Телефон для довідок — 097 920 4527 Павло Михайлович.
Opłacana praca:
Tak
Nie (wolontariat)
Tryb pracy:
Zdalnie
Na miejscu/w biurze
Forma zatrudnienia:
Pełny etat
Niepełny etat
Praca projektowa
Praca zmianowa
Data publikacji: kwi 2, 2024

Komentarze (0)

Musisz zaloguj się aby wysłać nowy komentarz.